O NÁS KLIENTI SLUŽBY PROČ MY GALERIE KONTAKT POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Společnost EUGEO s.r.o., působící pod značkou eurogeo.cz, se specializuje na oblast geodézie a kartografie. Našim zákazníkům nabízíme své mnohaleté zkušenosti, díky kterým jsme schopni zaručit odborné a zejména profesionální služby.

Dbáme na vysokou kvalitu odvedené práce. Ke každému projektu přistupujeme individuálně. Rychlé vyřízení vašich požadavků a krátké dodací termíny jsou pro nás samozřejmostí.

Náš tým

Od počátku své existence si zakládáme na vysoké odborné připravenosti. Všichni naši pracovníci mají odborné středoškolské vzdělání, někteří vlastní diplom z ČVUT – obor geodézie a kartografie. Jako společnost si ceníme všech zaměstnanců a poskytujeme jim odborná školení. Podporujeme tak jejich neustálý rozvoj a umožňujeme jim podílet se na tvorbě a realizaci podnikové strategie.

Osvědčení

Jsme jednou z mála společností v České republice, jež vlastní osvědčení od Národního bezpečnostního úřadu, díky kterému jsme schopni zajistit geodetické zakázky v režimu utajení – prověrka stupeň DŮVĚRNÉ. Disponujeme také úředním oprávněním od ČÚZK pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Přečtěte si více o certifikátech a osvědčeních, jež vlastníme.

Naše strategie

Naší hlavní strategií je poskytování široké platformy služeb, maximální spokojenost na straně klienta a naše vzájemná dlouhodobá spolupráce. V rámci komplexní nabídky služeb šetříme především váš čas a finance.

Spolupráce

Podílíme se na různých projektech katastrálních úřadů po celé České republice. Dále spolupracujeme s Českým vysokým učením technickým (ČVUT) v Praze a Střední průmyslovou školou zeměměřickou v Praze 9.

NAŠI KLIENTI

Spokojenost našich zákazníků a kvalitně odvedená práce jsou pro nás prioritou číslo 1. Za dobu působení na trhu jsme si vybudovali širokou síť klientů, kteří se k nám stále vracejí. Prohlédněte si nabídku našich služeb v rámci kategorie, do které spadáte.

Soukromá osoba

Poskytujeme komplexní geodetické práce při výstavbě – projektová příprava stavby, práce v průběhu stavby i po jejím dokončení, zaměření skutečného stavu, vytyčení hranic pozemku, služby spojené s katastrem nemovitostí, znalecké posudky, odhady nemovitostí.

Správce inženýrských sítí

Nabízíme vyhotovení digitální dokumentace skutečného provedení stavby, zpracování dat do digitální podoby, vyhotovení mapových podkladů a geometrických plánů. Provedeme potřebné zaměření v terénu včetně následné analýzy dat. Bez správných dat váš GIS nebude úplný.

Investor

Realizujeme geodetické práce na stavbách spojené s výkonem funkce odpovědného geodeta investora (úředně oprávněného zeměměřického inženýra). Zpracujeme vám územní plány, tematické a technické mapy či přehled vlastnictví.

Stavební firma

Zajišťujeme odbornou a profesionální činnost odpovědného geodeta dodavatele (úředně oprávněného zeměměřického inženýra), vytyčení obvodu staveniště, zaměření a výpočet kubatur, vytyčení inženýrských sítí.

Projektant, architekt

Provádíme geodetické práce při projektové přípravě staveb, mapové podklady pro projekty stavebních objektů, rekonstrukci a inženýrských sítí, pozemní fotogrammetrii, vytvoření vlastnické mapy, vyhledání inženýrských sítí.

Státní správa

Vyhotovujeme geometrické plány pro majetkoprávní vypořádání vlastnictví pozemků, zajišťujeme znalecké posudky, poskytujeme činnosti související s vynětím ze zemědělského půdního fondu. Nabízíme geodetické práce na stavbách.

NABÍDKA SLUŽEB

Zabýváme se tvorbou geometrických plánů, vytyčováním hranic pozemků a geodetickou dokumentací skutečného provedení staveb inženýrských sítí (v digitální či elektronické podobě). Nabízíme rychlé vyřízení veškerých požadavků zákazníka, krátké dodací termíny a archivaci vašich zakázek. Výsledky naší práce jsou zárukou bezkonfliktních přejímek stavebních prací.

Využijte našich služeb a my vás přesvědčíme, že jste si vybrali opravdu dobře.

Nejčastěji prováděné činnosti

 • Inženýrská geodézie

  Geodetické práce na geodetické části projektové dokumentace

  • Projekty vytyčovacích sítí
  • Vytyčovací výkresy
  • Koordinační výkresy


  Geodetické práce na stavbách spojené s výkonem funkce odpovědného geodeta investora

  • Budování vytyčovacích sítí
  • Základní vytyčení objektů
  • Sledování posunů a deformací stavebních objektů
  • Kontrolní měření stavebních objektů
  • Digitální zpracování dokumentace skutečného provedení staveb


  Geodetické práce na stavbách spojené s výkonem funkce úředně oprávněného zeměměřického inženýra dodavatele

  • Podrobné vytyčení stavebních objektů a geodetická kontrola stavebních činností
  • Digitální zpracování dokumentace skutečného provedení jednotlivých stavebních objektů
 • Práce v katastru nemovitostí

  • Zaměřování novostaveb, oddělování parcel
  • Geometrické plány, věcná břemena
  • Vytyčování parcel, došetření vlastnických vztahů a zajištění oprav v katastru nemovitostí
  • Identifikace parcel
  • Výkupní elaboráty a činnosti související s vynětím ze zemědělského půdního fondu
  • Vytyčování vlastnických hranic
  • Práce na digitalizaci grafických map
  • Zaměřování bytových jednotek pro vklad do katastru nemovitostí
 • Mapování

  • Zaměření a zhotovení tematické mapy velkého měřítka
  • Účelové mapy pro projekční činnost
  • Zaměření a zhotovení podélného a příčného profilu
  • Zaměření jednotlivých prvků polohopisu
  • Základní mapy závodů a sídlišť
  • Zaměřování řek, potoků (poloha, podélný a příčný řez tokem)
  • Zaměření a výpočet objemu (kubatury) hmoty
 • Zaměřování stavebních objektů

  • Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace současného stavu budovy
  • Stavební plány budov pro rekonstrukci, zelenou úsporu apod.
  • Fasády
  • Řezy stavebními objekty

PROČ PRÁVĚ MY

Výsledky naší práce jsou zárukou bezkonfliktních přejímek stavebních prací. Od obdobných firem v oboru se lišíme především osvědčením od Národního bezpečnostního úřadu v režimu utajení – stupeň DŮVĚRNÉ, flexibilitou a kvalitou poskytovaných služeb.

Naše největší výhody

Flexibilita

měříme poruchy nejen na inženýrských sítích i mimo stanovenou pracovní dobu

Servis

našim zákazníkům jsme k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu

Technologie

pro svou práci na vašich zakázkách používáme jen tu nejmodernější techniku

Kapacita

disponujeme celkem 7 nezávislými odbornými měřickými skupinami

Naše strategie

maximální spokojenost na straně zákazníka a naše vzájemná dlouhodobá spolupráce

Osvědčení od NBÚ

specializujeme se na geodetické práce v režimu utajení – stupeň DŮVĚRNÉ

Naše priorita

ušetřit drahocenný čas i finanční prostředky všem našim zákazníkům

Kvalifikovanost

procházíme pravidelným školením, zvyšujeme svou odbornou úroveň

GALERIE

KONTAKT

Sídlo společnosti

EUGEO s.r.o.

Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2

 

IČ: 01446860, DIČ: CZ01446860

 

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 259567882/0300

 

Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 206647.


Pobočka Praha

Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2

Kontakty

Tel +420 274 012 382
Fax +420 274 012 381
info@eurogeo.cz
eurogeo.cz

 

 

Provozní doba

Po – Pá 7:00 – 15:30     (po předchozí dohodě i mimo uvedenou provozní dobu)


Pobočka Říčany

Ke Koupališti 136
251 01 Říčany

Kontakty

Tel +420 603 105 880
Fax +420 274 012 381

Provozní doba

Osobní návštěva je možná po telefonické dohodě. Většinu času trávíme v terénu.

Chcete nás oslovit s konkrétní poptávkou? Využijte náš poptávkový formulář a my vám odpovíme přímo na váš e-mail či uvedené telefonní číslo.