Certifikáty

Jako jedna z mála společností v České republice vlastníme osvědčení od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), díky kterému jsme schopni zajistit geodetické zakázky v režimu utajení – prověrka stupeň DŮVĚRNÉ.

Disponujeme také úředním oprávněním od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., § 13 odst. 1 písm. a), b)c), i d).

Naši pracovníci absolvovali specializované kurzy v oboru Oceňování nemovitostí a jsou díky uděleným certifikátům oprávněni tuto činnost provádět.

Jsme také schopni zajistit služby spojené s oprávněním k výkonu důlního měřiče, dle § 2 odst. 4 písm, vyhl. č. 158/197 Sb.

 

 


Zavedli jsme a dodržujeme interní systém řízení kvality a systém řízení managementu životního prostředí odpovídající podmínkám norem ISO 9001 a 14001.