Investor

Realizujeme geodetické práce na stavbách spojené s výkonem funkce odpovědného geodeta investora (úředně oprávněného zeměměřického inženýra).

Zpracujeme vám záborový elaborát, mapu závodu, areálu či tematické a technické mapy. Vytvoříme vám přehled vlastnictví a rovněž vám pomůžeme zorientovat se v daných katastrálních podkladech.

Činnost odpovědného geodeta investora
(úředně oprávněného zeměměřického inženýra)

Vybudování, zaměření a výpočet základní vytyčovací sítě staveb

Vytyčení hranic pozemku investora

Kontrolní měření při realizaci staveb investora

Přebírání a kontrola výsledků geodetických prací od dodavatelů staveb

Majetkoprávní – záborové elaboráty

Pro každou větší stavbu je vždy nutné vyhotovit dokumentaci k územnímu rozhodnutí a následně dokumentaci ke stavebnímu povolení. Nedílnou součástí těchto dokumentací musí být záborový elaborát.

Obstaráme soubor informací o zájmovém území, zapracujeme požadované informace do majetkoprávních elaborátů dle přání našich klientů.

Vlastnické vztahy vč. omezení vlastnických práv k aktuálnímu stavu KN

Územní plány

Stavební uzávěry

Podzemní stavby

Podzemní inženýrské sítě

Ochranná pásma atd.

Základní mapa závodu a areálu, požární plány

Bodové pole závodu – návrh, stabilizace, určení souřadnic a výšek bodového pole, místopisy bodů

Přesné zaměření celého závodu, včetně podzemních inženýrských sítí

Vyhotovení základní mapy závodu dle vlastního nebo dohodnutého datového modelu včetně zobrazení aktuální mapy katastru nemovitostí

Navázání databázových informací na grafické prvky

Pravidelná aktualizace mapy závodu

Možnost exportu do libovolných souborových či grafických formátů

Vytvoření profesionálních tisků (celé mapy nebo jen detaily v různých měřítkách)

Návrh řešení včetně dodávky požadovaného software i hardware pro provoz mapy závodu

Zpracování speciálních map

Vzhledem ke komplikovanosti katastrálního operátu v České republice vám nabízíme pomoc se zorientováním v rozličných katastrálních podkladech. V současné době platí katastrální mapa, ze které bohužel nelze vyčíst všechny vlastníky. Vlastnictví je nutno dohledávat v evidencích, které u nás platily v dřívějších dobách, ale dodnes jsou jedinou informací o vlastnictví. Většina map je převážně v měřítku 1: 2880, které vznikaly už před více než 150 lety.

Vytvoření přehledu vlastnictví

Vyhotovíme přehlednou mapu všech pozemků např. z listu vlastnictví (LV) s možností doplnit sousední parcely, vlastníky, příjezdové cesty a další dle přání objednatele. Taková mapa nabízí nenahraditelnou představu o lokalizaci pozemků.

Tematické mapy a technické mapy

Vyhotovíme technické mapy průmyslových areálů či tematické mapy jako podklad pro další různé projekty.


Zajímají vás ceny námi poskytovaných služeb? Nenašli jste, co jste hledali nebo jen potřebujete odbornou radu? Kontaktujte nás, rádi vám poradíme.