Správce IS

Nabízíme vyhotovení digitální dokumentace skutečného provedení stavby, zpracování dat do digitální podoby, vyhotovení mapových podkladů a geometrických plánů. Provedeme potřebné zaměření v terénu včetně následné analýzy dat. Bez správných dat váš GIS nebude úplný.

Zpracování dat do digitální podoby, vyhotovení mapových podkladů

Máte data v různých formátech nebo dokonce v papírové podobě? Vaše data vám komplexně zpracujeme do digitální podoby. Chybí vám nějaká data? Provedeme potřebné zaměření v terénu.

Skenování a vektorizace mapových podkladů

Zaměřování inženýrských sítí a jejich zapracování do informačního systému

Propojení souboru popisných informací katastru nemovitostí s katastrálními mapami

Zpracování studie a následujícího projektu pro zavedení geografického informačního systému

Vyhotovení digitální dokumentace skutečného provedení stavby (DDSPS)

Pokud vám chybí data ve vašem GIS, zpracujeme je dle příslušných směrnic.

Vyhotovení geometrických plánů pro majetkoprávní vypořádání vlastnictví pozemků

Vyhotovení geometrického plánu pro oddělení částí pozemků

Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení stavby

Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene k části pozemku

Soutisk aktuální katastrální mapy s inženýrskou sítí, čí jiným podkladem

Vyhotovení ověřených kopií geometrických plánů

Zajišťujeme také vypracování znaleckých posudků.

Analýza dat

Provést analýzu dat je potřebné v každém informačním projektu. Pro vaši profesionální práci potřebujete vědět, zdali pracujete s dostatečně kvalitními daty.

Co všechno zahrnuje analýza dat?

Zjistíme, jakou mají vaše data přesnost a kvalitu

Poradíme vám, jaká data budete potřebovat a která by se mohla v informačním systému ještě využít

Navrhneme další postup práce s daty

V případě potřeby doplníme vaše datové sady

Poradíme, jak data vyhodnocovat a vizualizovat

Poradíme vám také, jaké programy byste mohli využívat a jak s jejich pomocí můžete efektivně řešit své úlohy. Pomůžeme vám při práci s programy i aplikacemi.


Zajímají vás ceny námi poskytovaných služeb? Nenašli jste, co jste hledali nebo jen potřebujete odbornou radu? Kontaktujte nás, rádi vám poradíme.