Soukromá osoba

Poskytujeme komplexní geodetické práce při výstavbě (např. rodinných domů) – od zaměření skutečného stavu pro projekt, přes vytyčení stavby, inženýrských sítí, až po geometrický plán, který budete potřebovat ke kolaudaci vaší stavby.

Poskytujeme služby spojené s katastrem nemovitostí, zajistíme také znalecké posudky, odhady nemovitostí i sepsání smluv.

Geodetické práce při výstavbě

I. Práce při projektové přípravě stavby

Zaměření skutečného stavu (polohopisná a výškopisná situace, zakreslení stavu inženýrských sítí)

Zobrazení katastrální mapy a seznamu dotčených vlastníků

Zaměření prvků dle přání projektanta (např. okolní výšky budov, stromů atd.)

Vyhotovení půdorysů jednotlivých podlaží a svislých řezů stávajících budov

 II. Práce v průběhu stavby

Vytyčení obvodu staveniště, vytyčení vlastnických hranic

Vyhotovení vytyčovacích protokolů

Vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí, přenesení výšek

Kontrolní měření (činnosti hlavního geodeta investora, dodavatele)

Měření posunů a deformací

III. Práce po dokončení stavby

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby (dle příslušných norem a směrnic)

Zpracování geodetické dokumentace přípojek inženýrských sítí – vodovodní, kanalizační, plynové, elektrické přípojky atd.

Geometrický plán pro zápis stavby do katastru nemovitostí

Práce v katastru nemovitostí

Vyhotovení geometrického plánu pro oddělení částí pozemků

Vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení stavby

Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene k části pozemku

Vyhotovení ostatních geometrických plánů

Vyhotovení ověřených kopií geometrických plánů

Ostatní služby

Znalecké posudky

Odhady nemovitostí

Smlouvy při převodech vlastnických nebo nájemních práv k nemovitostem


Zajímají vás ceny námi poskytovaných služeb? Nenašli jste, co jste hledali nebo jen potřebujete odbornou radu? Kontaktujte nás, rádi vám poradíme.