Projektant, architekt

Pro práci používáme moderní techniku, a proto jsme schopni čelit i těm nejnáročnějším požadavkům každého klienta. Dosavadní výsledky naší odborné práce jsou pro naše obchodní partnery zárukou bezkonfliktních přejímek stavebních prací a následné kompatibility s GIS (Geodetický informační systém).

Geodetické práce při projektové přípravě staveb

Zaměření skutečného stavu (polohopisná a výškopisná situace, stav inženýrských sítí)

Mapové podklady pro projekty stavebních objektů, rekonstrukci a inženýrských sítí

Zaměření a tvorba stavebních výkresů budov (půdorysů, řezů a pohledů)

Pozemní fotogrammetrie objektů (dokumentace fasád)

Příprava digitální nebo digitalizované mapy

Vytvoření vlastnické mapy a seznamu dotčených vlastníků

Vytyčování hranic pozemků včetně stabilizace mezníky

Vyhledání inženýrských sítí detektorem a jejich následné zaměření

Měření podnikových areálů a následné vyhotovení základní mapy závodu a zajištění údržby této mapy

Zaměřování kolejišť a dopravních staveb

Zaměřování vodních toků (příčné řezy, podélné profily, apod.)

Měření a výpočty kubatur pro projekty terénních prací

Zaměření a vyhotovení tematické mapy (pro správní účely, mapy měst a obcí, průmyslových areálů)

Vyhotovení geometrických plánů pro oddělování pozemků dle potřeb projektu

Záborové elaboráty


Zajímají vás ceny námi poskytovaných služeb? Nenašli jste, co jste hledali nebo jen potřebujete odbornou radu? Kontaktujte nás, rádi vám poradíme.