Stavební firma

Pro práci používáme moderní techniku, a proto jsme schopni čelit i těm nejnáročnějším požadavkům každého klienta. Dosavadní výsledky naší odborné práce jsou pro naše obchodní partnery zárukou bezkonfliktních přejímek stavebních prací a následné kompatibility s GIS (Geodetický informační systém).

Činnost odpovědného geodeta dodavatele
(úředně oprávněného zeměměřického inženýra)

Vytyčení obvodu staveniště

Vybudování a výpočet podrobné vytyčovací sítě staveb

Vytyčení prostorové polohy, tvaru a rozměru objektů staveb, vytyčení terénních úprav

Sledování vodorovných a svislých posunů (měření deformací)

Zaměření a výpočet kubatur

Vytyčení inženýrských sítí

Zaměření skutečného stavu staveb

Porovnání skutečného stavu staveb s projektovou dokumentací, vyhodnocení odchylek

Zaměření a vypracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby, včetně zpracování kompletní dokumentace pro předání na příslušné úřady a správce inženýrských sítí

Zpracování digitální dokumentace skutečného provedení (DDSPS) pro správce inženýrských sítí

Zpracování pasportů stávajících inženýrských sítí

Vyhotovení geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí

Vyhotovení geometrického plánu pro zřízení věcného břemene


Zajímají vás ceny námi poskytovaných služeb? Nenašli jste, co jste hledali nebo jen potřebujete odbornou radu? Kontaktujte nás, rádi vám poradíme.